Gasmonitor
A kiértékelő egységhez csatlakozó Gasmonitor érzékelőket a következő területeken alkalmazhatjuk:
 • mérges gázok vagy oxigén pillanatnyi koncentrációjának folyamatos mérése és kijelzése
 • határérték felügyelet, ennek függvényében riasztó berendezések, vezérlések működtetése


A gázérzékelő rendszer a kiértékelő egységből és a kiértékelő egységhez csatlakozó érzékelőkből, valamint a riasztást jelző készülékekből (sziréna, stb.) és vezérlésekből épül fel. Az érzékelő által képzett jelet távadó erősíti fel és alakítja át 4-20 mA tartományba eső jellé, amelyet a kiértékelő egység dolgoz fel.

A Gasmonitor érzékelő tulajdonságai
 • mérgező gázok és oxigén érzékelése
 • elektrokémiai mérési elv
 • lineáris mérés: 4-20 mA
 • kéteres technológia
 • egyszerű kalibrálás
 • egyszerűen cserélhető szenzor
Működési elv

Toxikus gázok érzékelése 3-elektródás szenzorral: az érzékelés három elektróda segítségével történik: érzékelő elektróda, ellenelektróda és referencia elektróda. Az elektródák elektrolittal töltött zárt házban helyezkednek el. A gáz diffúziós membránon keresztül jut el az elektrolitba, ill. az elektródára, hatására kémiai reakció játszódik le. A reakció következtében áram keletkezik, amely ará-nyos a mért gáz koncentrációjával.

Oxigén érzékelése 2-elektródás szenzorral: az érzékelés két elektróda segítségével történik: érzékelő elektróda, ellenelektróda. Az elektródák elektrolittal töltött zárt házban helyezkednek el. A gáz diffúziós membránon keresztül jut el az elektrolitba, ill. az elektródára, hatására kémiai reakció játszódik le. A reakció következtében áram keletkezik, amely arányos a mért gáz koncentrációjával.

Kalibrálás
Az érzékelőt gyárilag kalibrálják a kívánt gázra és érzékenységre. A kalibrálás a későbbiekben a helyszínen is elvégezhető. Ebben az esetben az érzékelő a kalibrálás során pulzáló kimeneti jelet ad, riasztásra így nem kerül sor, viszont a kiértékelő egység zavarjelzést ad.

Gyártói honlap: LINK
További részletek...
ExDetector HC100
A gázjelző központhoz csatlakozó Exdetector HC 100 sorozatú gázjelző rendszer az alábbi feladatokat látja el:
 • robbanásveszélyes gázok és gőzök pillanatnyi koncentrációjának folyamatos mérése és kijelzése
 • határérték felügyelet, ennek függvényében riasztó berendezések, vezérlések működtetése

A gázérzékelő rendszer a gázjelző központból, a központhoz csatlakozó érzékelőkből, valamint a riasztást jelző készülékekből (sziréna, stb.) és vezérlésekből épül fel.

Az Exdetector HC 100 érzékelő tulajdonságai
 • éghető gázok és gőzök érzékelése
 • mérési tartomány: 0-100% ARH
 • működési elv: katalitikus égetés
 • lineáris mérés: 4-20 mA
 • ATEX minősítéssel rendelkezik
 • három eres technológia (24 VDC, 4-20 mA, GND)
 • Két kivitelben kapható
  • HC 100-M standard kivitel, falra szerelhető
  • HC 100-T / HC 100-K külön távadóval, légcsatornák felügyeletéhez
Működési elv
A Wheatstone hídba kapcsolt aktív és inaktív elemből álló szenzor feszültségét az érzékelő elektronikája szabályozza. Az aktív szenzorra jutó éghető gáz a szenzoron elég, az égés során keletkező hő megváltoztatja a híd feszültségviszonyait. Ezt a feszültség jelet az érzékelő 4-20mA kimeneti jellé alakítja át. Az érzékelő működési paraméterei külső, szintén robbanás biztos kivitelű programozó készülék segítségével állíthatók be. A programozó készülék a robbanásveszélyes zónán belül is használható.

Gyártói honlap: LINK
További részletek...
Gasmonitor CO324
A Gasmonitor CO 324 parkolóházak és garázsok felügyeletére ideális választás.
A gázjelző központ a csatlakozó Gasmonitor CO 324 érzékelővel az alábbi feladatokat látja el
 • szénmonoxid folyamatos mérése és kijelzése
 • határérték felügyelet, ennek függvényében berendezések, vezérlések működtetése

A gázérzékelő rendszer a gázjelző központból, a központhoz csatlakoztatott érzékelőkből, a riasztást jelző készülékekből (sziréna, stb.) valamint a riasztás esetén vezérelt eszközökből (szellőztetés) épül fel.

A Gasmonitor CO 324 érzékelő tulajdonságai
 • elektrokémiai mérési elv
 • lineáris mérés: 4-20 mA
 • egyszerű kalibrálás a helyszínen is
 • egyszerűen cserélhető szenzor
 • VDI 2053 szerint minősítve
 • parkolóházak és garázsok felügyeletére ideális választás
Működési elv
Toxikus gázok érzékelése 3-elektródás szenzorral: az elektródákat elektrolit veszi körül. Az elektródákat előtét membrán védi a portól és a nedvességtől. A gáz a membrán kapillárisain keresztül korlátozott mennyiségben jut be a mérőcellába, a membrán egyidejűleg a légnyomás hatását is minimalizálja. A belépő gáz a mérőelektródán kémiai reakciót vált ki, melynek következtében az érzékelő potenciálviszonyai megváltoznak. A potenciálváltozást a referencia elektródán mérjük. Az ellenelektródát az elektronika úgy vezérli, hogy a cella potenciálváltozását kiegyenlítse (ellenőrzött diffúzió), az ehhez szükséges oxigén a környezeti levegőből kerül a cella belsejébe. A merőcellát az elektronika vezérli, a mért analóg jelet erősíti és digitalizálja. A mikroprocesszor ez az információt folyamatosan olvassa és elvégzi a hőmérséklet kompenzációt, végül a mért értéket 4-20 mA jelként bocsátja rendelkezésre. A mért érték a Calibrationbox-i beállító eszközzel is kiolvasható

Kalibrálás, inicializálás
Az érzékelőt gyárilag kalibrálják a kívánt gázra és érzékenységre. A kalibrálás a későbbiekben a helyszínen is elvégezhető a Calibrationbox-i készülék segítségével A menüvezérelt kalibrálás során a mérési tartományt, a nullpontot és a jelerősítést nyomógombok segítségével állítjuk be. A paramétereket a készülék tárolja, az adatok elektronikus formában belőle kiolvashatók.

Az érzékelőben integrált nyomógombok és feszültségmérő műszer segítségével a Calibrationbox-i készülék nélkül is adott határok között módosítható az aktuális nullpont és a mért jel, de a méréstartomány megváltoztatása és az inicializálás csak a nevezett készülék segítségével módosítható.

Gyártói honlap: LINK
További részletek...
© 2011 Securiton Kft.
[IT]